Krio

660 tekstów – auto­rem jest Krio.

Weź kre­dyt na święta... to Cię zro­bią w jajo. 

anegdota • wczoraj, 19:01

Szczęśli­wi cza­su nie liczą... dla­tego szczęście jest ta­kie krótkie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2017, 13:13

Ludzie muszą mieć coś nieosiągal­ne­go, coś do cze­go będą trwożnie wzdychać, jed­nocześnie pożądając te­go. W końcu za­liczą to do do­meny władzy, lub religii. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 marca 2017, 20:54

Niewier­na ko­bieta ma wiel­kie ser­ce... Tyl­ko coś bar­dzo w nim tłoczno... 

anegdota • 24 marca 2017, 20:37

Gniew, często ob­ja­wia się łza­mi. Lecz nad­miar łez, wy­wołują palący gniew. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 marca 2017, 21:47

Każdy ar­tysta mu­si umieć powściągnąć swoją wyob­raźnię do te­go stop­nia, by na­dal być zro­zumiały dla in­nych od­biorców, po­za sobą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 marca 2017, 09:20

Nieus­tanna ewo­luc­ja uz­bro­jenia od ty­sięcy lat pcha rozwój techno­logii i cy­wili­zac­ji do przo­du. Je­dynie co jest zbędne - to jej użycie. 

myśl • 20 marca 2017, 22:01

Ludzie bo­ja się śmier­ci, więc za­bez­pie­czające swo­je życie jak mogą. Na­wet kosztem życia innych. 

myśl • 19 marca 2017, 23:03

Są dwa rodza­je ludzi. Jed­ni przełamują ba­riery, drudzy uszczel­niają je... po przejściu tych pierwszych. 

aforyzm • 19 marca 2017, 21:27

Władza, wy­pacza i dep­ra­wuje... idealistów w pier­wszej kolejności. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 marca 2017, 13:13

Krio

Krio - «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z niską temperaturą, lodem lub krzepnięciem» źródło: Słownik Języka Polskiego PWN Odtwórz Raptem pięć słów: Wilka nosi się w sercu... "Something has changed. Maybe it's me... or perhaps the world (...) If I think that you are waiting for me, I will definitely be able to return. I'll definitely come back to meet with you without giving up... 'cause I'll never leave you all alone. (...) That when the world reaches its end, a paradise will appear somewhere. Aim to the paradise... --- Wolf's Rain d|x_x|b Każda dodana tu myśl to osobna historia, moja historia. Historia setki czynników wpływających na stworzenia takiego, a nie innego zestawienia słów. Ty czytelniku, nie masz mocy spojrzeć na ową historię moimi oczyma. Ale niech i tak będzie. Zaś ja, gdy tu wracam, poznaję ją na nowo... Odtwórz Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Zanim chamsko zrobisz z mojej myśli grafikę i dodasz na demotywatory, to przynajmniej dodaj źródło cytatu (odpowiedni link tej strony) do swojego dzieła. Odtwórz Droga "Straży Poprawności Pisemnej", jeśli zobaczyłaś błąd, nie omieszkaj dać znać. Zlituj się jednak i zrób to przez prywatną wiadomość:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Krio

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 marca 2017, 13:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szczęśliwi cza­su nie liczą... [...] 

26 marca 2017, 07:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ludzie muszą mieć coś [...]

25 marca 2017, 21:35Salomon sko­men­to­wał tek­st Ludzie muszą mieć coś [...]

23 marca 2017, 11:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każdy ar­tysta mu­si umieć [...]

22 marca 2017, 06:53natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gniew, często ob­ja­wia się [...]

21 marca 2017, 14:48Krio sko­men­to­wał tek­st Każdy ar­tysta mu­si umieć [...]

21 marca 2017, 10:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każdy ar­tysta mu­si umieć [...]

20 marca 2017, 11:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Dlaczego fa­cet ma jaj­ka [...]

20 marca 2017, 07:24Krio sko­men­to­wał tek­st Dlaczego fa­cet ma jaj­ka [...]

20 marca 2017, 03:37Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Dlaczego fa­cet ma jaj­ka [...]