Krio

587 tekstów – auto­rem jest Krio.

Fa­cet no­si bu­ty aż się zużyją. Ko­bieta, aż przes­taną się jej podobać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 20:16

O ile mar­sz gier w stronę "ki­nowości'" da­je in­te­resujące re­zul­ta­ty, o ty­le dro­ga w drugą stronę, to prze­pycha­nie przysłowiowe­go słonia przez ucho igielne. 

myśl • wczoraj, 15:18

Bóstwo sta­ro-­słowiańskie... Bezprąd. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 12:58

Ten, kto kiedyś grzeszył naj­bar­dziej, dziś na­juczyn­niej uczy cnoty. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 12:36

Dzieci nie słuchają słów, one naśla­dują rodziców. 

myśl dnia z przedwczoraj
zebrała 11 fiszek • 17 stycznia 2017, 13:52

Częste my­cie skra­ca życie... choć zde­cydo­wanie czy­ni je znośniej­szym dla bliźnich siedzących obok. 

anegdota • 16 stycznia 2017, 22:18

Idą ciężkie cza­sy... - mówi i będzie mówił każdy, w każdych czasach. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 stycznia 2017, 22:05

Pol­skie se­riale obycza­jowe - chęć ogląda­nia głup­szych od siebie. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2017, 22:02

Jak ktoś chce - znaj­dzie sposób.
Jak ktoś nie chce - znaj­dzie wymówkę. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 stycznia 2017, 09:44

Cyf­ry­zac­ja każdej dzie­dzi­ny życia, to nauka wyt­warza­nia w ludziach spe­cyficznej pot­rze­by kon­sum­pcjo­niz­mu, przy jed­noczes­nym zachęca­niu ich do współtworze­nia ta­kiego sta­nu rzeczy. Wszys­tko ce­lem "zam­knięcia koła" i stworze­niu po­zoru, że kon­su­muje­my rzeczy tworzo­ne przez nas samych.

Z "poz­dro­wieniami"┌∩┐(◣.◢)┌∩┐dla "em­ce□" oraz spon­sorów myśli:
* cen­trum pro­jektów pol­ska cyfrowa
* mi­nis­ter­stwo cyfryzacji
* pol­ska cyf­ro­wa - fun­dusze europejskie 

myśl • 11 stycznia 2017, 18:26

Krio

Krio - «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z niską temperaturą, lodem lub krzepnięciem» źródło: Słownik Języka Polskiego PWN Odtwórz Raptem pięć słów: Wilka nosi się w sercu... Odtwórz "Something has changed. Maybe it's me... or perhaps the world (...) If I think that you are waiting for me, I will definitely be able to return. I'll definitely come back to meet with you without giving up... 'cause I'll never leave you all alone. (...) That when the world reaches its end, a paradise will appear somewhere. Aim to the paradise... --- Wolf's Rain Odtwórz Każda dodana tu myśl to osobna historia, moja historia. Historia setki czynników wpływających na stworzenia takiego, a nie innego zestawienia słów. Ty czytelniku, nie masz mocy spojrzeć na ową historię moimi oczyma. Ale niech i tak będzie. Zaś ja, gdy tu wracam, poznaję ją na nowo... Droga "Straży Poprawności Pisemnej", jeśli zobaczyłaś błąd, nie omieszkaj dać znać. Zlituj się jednak i zrób to przez prywatną wiadomość:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Krio

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 21:26yestem sko­men­to­wał tek­st Facet no­si bu­ty aż [...]

wczoraj, 20:21Cris sko­men­to­wał tek­st Facet no­si bu­ty aż [...]

wczoraj, 20:17Krio sko­men­to­wał tek­st Facet no­si bu­ty aż [...]

wczoraj, 09:43natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ten, kto kiedyś grzeszył [...]

przedwczoraj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bóstwo sta­ro-­słowiańskie... Bez­prąd. 

przedwczoraj, 17:06yestem sko­men­to­wał tek­st Ten, kto kiedyś grzeszył [...]

przedwczoraj, 07:56giulietka sko­men­to­wał tek­st Dzieci nie słuchają słów, [...]

17 stycznia 2017, 20:12yestem sko­men­to­wał tek­st Dzieci nie słuchają słów, [...]

17 stycznia 2017, 19:09dark smurf sko­men­to­wał tek­st Dzieci nie słuchają słów, [...]

17 stycznia 2017, 17:43onejka sko­men­to­wał tek­st Dzieci nie słuchają słów, [...]