Krio

727 tekstów – auto­rem jest Krio.

Nie zna­my praw­dzi­wych gra­nic swo­jej cier­pli­wości, póki do niej nie doj­dziemy. Jed­no jest jed­nak pew­ne, gdy na nią tra­fimy - poz­na­my nieomylnie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 czerwca 2017, 16:49

Im bar­dziej nam nie za­leży, tym bar­dziej się chce. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 4 czerwca 2017, 12:34

Zwyk­le dos­ta­jemy to cze­go chce­my, lecz niemal zaw­sze nie w ta­ki sposób jak pier­wotnie te­go pragnęliśmy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 czerwca 2017, 15:21

A jeśli już przyp­ra­wią mi ro­gi, to wolę być je­leniem szarżującym na prze­ciw­ni­ka, niż bez­tros­ko i nieświado­mie się uśmiechającym. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 1 czerwca 2017, 18:59

By­cie świ­rem nie czy­ni Cię od ra­zu niezwykłym... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 czerwca 2017, 18:51

Wiary­god­ność teorii spis­ko­wych mie­rzy się przez pryz­mat ich wyznawców.


───────────────███───────────────
─────────────██▀─▀██─────────────
───────────██▀─────▀██───────────
─────────██▀──▄▄▄▄▄──▀██─────────
───────██▀──▄▀─────▀▄──▀██───────
─────██▀──▄▀───███───▀▄──▀██─────
───██▀────▀▄───▀▀▀───▄▀────▀██───
─██▀────────▀▄▄▄▄▄▄▄▀────────▀██─
█▀─────────────────────────────▀█
█████████████████████████████████
─────────────────────────────────
───────────▀█▀─█─█─█▀▀───────────
────────────█──█▀█─█▀▀───────────
────────────▀──▀─▀─▀▀▀───────────
─────────────────────────────────
▀─█─█─█──█─█▀▄▀█─█─█▄─█─█▀█─▀█▀─█
█─█─█─█──█─█─▀─█─█─█▀██─█▄█──█──█
▀─▀─▀─▀▀▀▀─▀───▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2017, 16:21

Ka­pita­lizm - pot­rze­buje niewolników.
Soc­ja­lizm - pot­rze­buje narzędzi. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 maja 2017, 20:59

In­te­lek­tual­ne roz­ważania na te­mat Bo­ga, ro­zumiane­go ja­ko ab­so­lut, nie mogą dop­ro­wadzić do je­go pojęcia. 

myśl • 27 maja 2017, 20:59

Bo­hate­rowie wal­czący o wol­ność da­nego państwa pow­stają, gdy ''bo­hate­rowie'' in­ne­go kra­ju na­jeżdżają ich terytorium. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2017, 20:58

Re­ligie które zna­my dziś przeszły da­leką drogę - od szu­kania od­po­wie­dzi na nur­tujące ludzkość py­tania, po fi­nal­ne or­ga­nizo­wanie życia wyznawcy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 maja 2017, 20:57

Krio

Krio - «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z niską temperaturą, lodem lub krzepnięciem» źródło: Słownik Języka Polskiego PWN Odtwórz Raptem pięć słów: Wilka nosi się w sercu... "Something has changed. Maybe it's me... or perhaps the world (...) If I think that you are waiting for me, I will definitely be able to return. I'll definitely come back to meet with you without giving up... 'cause I'll never leave you all alone. (...) That when the world reaches its end, a paradise will appear somewhere. Aim to the paradise... --- Wolf's Rain d|x_x|b Każda dodana tu myśl to osobna historia, moja historia. Historia setki czynników wpływających na stworzenia takiego, a nie innego zestawienia słów. Ty czytelniku, nie masz mocy spojrzeć na ową historię moimi oczyma. Ale niech i tak będzie. Zaś ja, gdy tu wracam, poznaję ją na nowo... Odtwórz Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Zanim chamsko zrobisz z mojej myśli grafikę i dodasz na demotywatory, to przynajmniej dodaj źródło cytatu (odpowiedni link tej strony) do swojego dzieła. Odtwórz Droga "Straży Poprawności Pisemnej", jeśli zobaczyłaś błąd, nie omieszkaj dać znać. Zlituj się jednak i zrób to przez prywatną wiadomość:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Krio

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 czerwca 2017, 02:57stepbyson sko­men­to­wał tek­st Dzieciom woj­ny, prze­miano­wano pias­kownicę [...]

5 czerwca 2017, 14:21Krio sko­men­to­wał tek­st Wiarygodność teorii spis­ko­wych mie­rzy [...]

4 czerwca 2017, 20:50Krio sko­men­to­wał tek­st Im bar­dziej nam nie [...]

4 czerwca 2017, 19:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Im bar­dziej nam nie [...]

4 czerwca 2017, 16:40Krio sko­men­to­wał tek­st Im bar­dziej nam nie [...]

4 czerwca 2017, 14:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Im bar­dziej nam nie [...]

4 czerwca 2017, 14:24natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Im bar­dziej nam nie [...]

4 czerwca 2017, 13:50Salomon sko­men­to­wał tek­st Wiarygodność teorii spis­ko­wych mie­rzy [...]

4 czerwca 2017, 13:45Krio sko­men­to­wał tek­st Im bar­dziej nam nie [...]

4 czerwca 2017, 13:19Krio sko­men­to­wał tek­st Wiarygodność teorii spis­ko­wych mie­rzy [...]