Krio

755 tekstów – auto­rem jest Krio.

Kot - two­je rzeczy = mo­je zabawki! 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:49

DNA - ge­netyczna maszy­na losująca. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:22

Głupo­ta, to wspólna mat­ka wielu ludzi. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:46

Życie jest jak ta­lerz, możemy wyb­rać co na niego nałożyć, lecz mu­simy pa­miętać, że ma og­ra­niczoną pojemność. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 15:37

Wielu dla­tego ce­ni sa­mot­ność, bo wte­dy nie mu­si się mar­twić, że skrzyw­dzi dru­giego człowieka. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 14:09

Cza­sami trze­ba zos­ta­wić dru­giego człowieka sa­memu so­bie, by nie za­kato­wał się na śmierć próbując za wszelką cenę własną, być wo­bec nas fair... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 14:07

Z etyczne­go pun­ktu widze­nia... nic nie jest oczywiste. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 grudnia 2017, 18:52

Ludzie nig­dy nie będę so­bie równi, bo wiedzą, że ciężką pra­ca - lub pod­stępem - mogą mieć więcej, lub le­piej od drugiego. 

aforyzm • 2 grudnia 2017, 08:59

Gdy mówi­my że ro­bimy coś ''pół życia'', często za­pomi­namy, iż możemy um­rzeć jutro. 

myśl • 2 grudnia 2017, 08:54

Naj­większym, fun­da­men­talnym prob­le­mem z którym będzie mu­siał się zmie­rzyć ludzkość, jest ona sama.

In­spi­rac­ja, ka­nał Ka­si Gan­dor na YouTube 

myśl • 26 listopada 2017, 12:08

Krio

Krio - «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z niską temperaturą, lodem lub krzepnięciem» źródło: Słownik Języka Polskiego PWN Odtwórz Raptem pięć słów: Wilka nosi się w sercu... "Something has changed. Maybe it's me... or perhaps the world (...) If I think that you are waiting for me, I will definitely be able to return. I'll definitely come back to meet with you without giving up... 'cause I'll never leave you all alone. (...) That when the world reaches its end, a paradise will appear somewhere. Aim to the paradise... --- Wolf's Rain d|x_x|b Każda dodana tu myśl to osobna historia, moja historia. Historia setki czynników wpływających na stworzenia takiego, a nie innego zestawienia słów. Ty czytelniku, nie masz mocy spojrzeć na ową historię moimi oczyma. Ale niech i tak będzie. Zaś ja, gdy tu wracam, poznaję ją na nowo... Odtwórz Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Zanim chamsko zrobisz z mojej myśli grafikę i dodasz na demotywatory, to przynajmniej dodaj źródło cytatu (odpowiedni link tej strony) do swojego dzieła. Odtwórz Droga "Straży Poprawności Pisemnej", jeśli zobaczyłaś błąd, nie omieszkaj dać znać. Zlituj się jednak i zrób to przez prywatną wiadomość:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Krio

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 17:16Irracja sko­men­to­wał tek­st DNA - ge­netyczna maszy­na [...]

dzisiaj, 12:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 12:50Krio sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 12:49Krio do­dał no­wy tek­st Kot - two­je rzeczy [...]

dzisiaj, 12:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 12:22Krio do­dał no­wy tek­st DNA - ge­netyczna maszy­na [...]

dzisiaj, 12:21Krio sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 12:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 12:16Irracja sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 12:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]