Krio

717 tekstów – auto­rem jest Krio.

Ludzie ot­warci nie przy­wiązują większej uwa­gi do swo­jego zdania. 

aforyzm • przedwczoraj, 09:19

Ludzkość to je­den wiel­ki ek­spe­ryment społeczny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 09:16

Pro­jek­ty wyp­rzedzające włas­ne cza­sy, zaw­sze były mo­tywo­wane zbroj(d)nie. 

myśl • 20 maja 2017, 19:21

Kor­po­rac­je, po­za zys­kiem, działają w ten sposób, by stać się bar­dziej wpływo­we w przyszłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 maja 2017, 19:13

Mar­ka hu­go boss - od obozów przy­muso­wej pra­cy, po obo­zy świato­wej mody. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 14 maja 2017, 21:57

Re­ligia to zbiór teorii, które przyj­mu­je się na wiarę. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2017, 20:59

Lu­bimy po­wielać wzor­ce zacho­wań, bo w ra­zie błędu, chro­ni nas od­po­wie­dzial­ność zbiorowa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 maja 2017, 19:59

Niewol­nik, tak długo jak nie po­myśli o tym iż jest zniewo­lony, po­zos­ta­je wolny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 maja 2017, 19:00

Ciem­na stro­na sa­moroz­wo­ju - kłam jut­ro, że wczo­raj nie było. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 maja 2017, 20:34

Umysł ścisły nie pała sym­pa­tią do nieskończoności... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 maja 2017, 16:08

Krio

Krio - «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z niską temperaturą, lodem lub krzepnięciem» źródło: Słownik Języka Polskiego PWN Odtwórz Raptem pięć słów: Wilka nosi się w sercu... "Something has changed. Maybe it's me... or perhaps the world (...) If I think that you are waiting for me, I will definitely be able to return. I'll definitely come back to meet with you without giving up... 'cause I'll never leave you all alone. (...) That when the world reaches its end, a paradise will appear somewhere. Aim to the paradise... --- Wolf's Rain d|x_x|b Każda dodana tu myśl to osobna historia, moja historia. Historia setki czynników wpływających na stworzenia takiego, a nie innego zestawienia słów. Ty czytelniku, nie masz mocy spojrzeć na ową historię moimi oczyma. Ale niech i tak będzie. Zaś ja, gdy tu wracam, poznaję ją na nowo... Odtwórz Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Zanim chamsko zrobisz z mojej myśli grafikę i dodasz na demotywatory, to przynajmniej dodaj źródło cytatu (odpowiedni link tej strony) do swojego dzieła. Odtwórz Droga "Straży Poprawności Pisemnej", jeśli zobaczyłaś błąd, nie omieszkaj dać znać. Zlituj się jednak i zrób to przez prywatną wiadomość:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Krio

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 08:34Krio sko­men­to­wał tek­st Ludzkość to je­den wiel­ki [...]

przedwczoraj, 23:24Salomon sko­men­to­wał tek­st Ludzkość to je­den wiel­ki [...]

przedwczoraj, 17:18Niusza sko­men­to­wał tek­st Ludzkość to je­den wiel­ki [...]

przedwczoraj, 11:41Indygoo sko­men­to­wał tek­st Ludzie ot­warci nie przy­wiązują [...]

przedwczoraj, 11:06Krio sko­men­to­wał tek­st Ludzie ot­warci nie przy­wiązują [...]

przedwczoraj, 10:44Indygoo sko­men­to­wał tek­st Ludzie ot­warci nie przy­wiązują [...]

15 maja 2017, 18:04Krio sko­men­to­wał tek­st Marka hu­go boss - [...]

15 maja 2017, 17:40Salomon sko­men­to­wał tek­st Marka hu­go boss - [...]

15 maja 2017, 16:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ciemna stro­na sa­moroz­wo­ju - [...]

15 maja 2017, 15:03Krio sko­men­to­wał tek­st Religia to zbiór teorii, [...]